Enne ja pärast

Karusselli tänaval Pärnus.

Pärast valmissaamist.