Puu kujundamine spaleerina on kunagi alguse saanud Belgiast ja laialt levinud Hollandis.
Spaleeri kasutatakse peamiselt heki eesmärgil soovimatute välisvaadete sulgemiseks
väikeaedades või huvitava alternatiivina tavahekkidele.
Spaleerpuid kasvatatakse ja koolitatakse peamiselt Hollandis, kuid selle kujundamisega
saab igaüks ka ise hakkama! Näiteks kasutades iluõunapuu asemel meie viljakandvaid pirnipuu- või õunapuusorte,  saame mitu kärbest ühe hoobiga: kevadel ilusa õitseja, 
sügisel hääd paremat söödavat ja lisaks kõigele privaatse vaheseina. Rääkides seinast, siis aiaruumi puudusel võib viljapuud kasvatada-kujundada ka vastu hoone seina!